Laboratorium

Hos oss kan du komme på drop-in i periodene 09.00-11.00 og 13.00-14.00 dersom;

  • Du skal fjerne sting
  • Du er henvist fra spesialist til å ta blodprøver OG har med rekvisisjon fra spesialist
  • Det er avtalt med fastlegen at du skal ta prøver
  • Du skal ha førstegangs sårstell/-skift