Tjenester & Priser

Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2023 – 30. juni 2024

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlagetKroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt170/28
Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk54/39
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud 61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment59
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlagetKroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen124
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.72
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.109
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.155
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist188/304
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad

 • Vanlig attest; kr 225,-
 • Vanlig attest (inntil 15 min); kr 360,-
 • Attest fravær fra skole; kr 250,-
 • Tidkrevende attester (inntil 30 min); kr 800,-
 • Førerkortattest; kr 800,-
 • Legeerklæring for tannbehandling; kr 600,-
 • Parkeringsattest for forflytningshemmede; kr 600,-
 • Søknad sykehjemsplass (EBT); kr 600,-
 • Attest Lånekassen; kr 300,-
 • Dykkerattest (skjema fra Norges Dykkerforbund); kr 1.400,-
 • Fallskjermhoppere; kr 1.600,-
 • Attest til Politihøgskolen; kr 1.600,-